Udlejningsprocedure

Fælleshuset og overnatningsrummet udlejes udelukkende til beboere i Tubberupvænge


 

1. Kig i kalenderen

Kig i kalenderen på www.faelleshuset.dk for at se om fælleshuset/overnatningsrummet er ledigt den dag du ønsker at leje det.


2. Klik på Reservation og udfyld formularen, eller send en mail til booking@faelleshuset.dk

Vælger du selv at sende en mail til os, skal du huske at angive følgende data:


 • om du vil at leje fælleshuset, overnatningsrummet, eller begge dele
 • hvilken dato/hvilke datoer det drejer sig om
 • fulde navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail adresse (hvis du har sådan en)
 • navn på din bank
 • registrerings- og kontonummer (til returnering af depositum)Det er muligt at henvende sig ved at smide en seddel i postkassen hos Rieke i 54D, såfremt man ikke har mulig for at booke online. Personlig henvendelse er ikke mulig.


Hvis din reservation er gået igennem, vi den være synlig i kalenderen med det samme. Det betyder altså at din reservation IKKE er gået igennem hvis det ikke fremgår i kalenderen straks efter du har bestilt og bekræftet din reservation. Du er selv ansvarlig for at kontrollere at datoen er noteret korrekt i kalenderen.

Ønsker du at fortryde din reservation, eller ændre den, så kontakt booking@faelleshuset.dk


3. Betal depositum + leje

Senest 14 dage før lejeperioden indbetales depositum + leje til kontonummer: 1551-4777303414 (Danske Bank) - Du bedes angive ordrenummer sammen med din indbetaling (nummeret står i din bekræftelsesmail). Såfremt pengene ikke indbetales rettidigt, forbeholder vi os retten til at slette din reservation. Fælleshuset/overnatningsrummet vil i så fald fremstå som ledigt igen, med mulighed for andre beboere at foretage reservation heraf. OBS! Der vil IKKE blive fremsendt påmindelse om indbetaling af depositum + leje, det er således dit ansvar at betalingen falder rettidigt. Bemærk også at vi ikke selv kan trække pengene på dit kort, kontonummeret du opgiver er kun til tilbagebetaling af depositum efter udlejning.


Din indbetaling anses som en accept af udlejningsproceduren og vilkår for udlejning der fremgår af denne side, og træder i stedet for din underskrift på lejekontrakten.


4. lejekontrakt fremsendes + nøgle afleveres til dig

Når din indbetaling er modtaget, fremsendes en lejekontrakt til dig. Praktiske informationer vedr. udlejningen forefindes på hjemmesiden hér. Bemærk at du først har brugsret til fælleshuset/overnatningsrummet i den pågældende lejeperiode, når du har modtaget din lejekontrakt. Nøglen bliver afleveret i din postkasse senest kl. 10.00 på dagen for lejeperiodens påbegyndelse. Det er ikke tilladt at benytte huset før kl. 10.00 på udlejningsdagen, heller ikke selvom huset fremstår som ledigt.


5. Nøgle afleveres igen

Nøgleaflevering foregår til Pia (66C) tlf. +45 61276680 efter forudgående aftale, dog senest ved lejeperiodens udløb.


6.  Depositum tilbagebetales

Depositum tilbagebetales på den i pkt 2 opgivne bankkonto hurtigst muligt efter lejeperiodens udløb, og kun såfremt huset er tilfredsstillende rengjort. Bemærk at det er frivilligt arbejde, og vi gør det så hurtigt vi kan.


Du skal altså være opmærksom på at:

 • du først får din lejekontrakt når din betaling er modtaget.
 • du mister dit dpositum, hvis du aflyser din reservation senere end 14 dage før lejeperioden.
 • at vi har brug for minimum 3 dages varsel hvis du ønsker at leje huset, dog foretrækkes det at du henvender dig i god tid (senest 14 dage før).
 • Ønsker du at leje huset med 3-14 dages varsel, skal pengene indbetales med det samme.

 

Se øvrige vilkår for udlejning under vilkår

Kontakt

 

Adresse

Tubberupvænge 29, 2730 Herlev

 

E-mail

booking@faelleshuset.dk