Fælleshuset og overnatningsrummet udlejes udelukkende til beboere i Tubberupvænge


 

1. Kig i kalenderen

Kig i kalenderen på www.faelleshuset.dk for at se om fælleshuset/overnatningsrummet er ledigt den dag du ønsker at leje det.


2. Klik på Reservation og udfyld formularen, eller send en mail til booking@faelleshuset.dk

Vælger du selv at sende en mail til os, skal du huske at angive følgende data:


 • om du vil at leje fælleshuset, overnatningsrummet, eller begge dele
 • hvilken dato/hvilke datoer det drejer sig om
 • fulde navn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mail adresse (hvis du har sådan en)
 • navn på din bank
 • registrerings- og kontonummer (til returnering af depositum)Det er muligt at henvende sig ved at smide en seddel i postkassen hos Rieke i 54D, såfremt man ikke har mulig for at booke online. Personlig henvendelse er ikke mulig.


Hvis din reservation er gået igennem, vi den være synlig i kalenderen med det samme. Det betyder altså at din reservation IKKE er gået igennem hvis det ikke fremgår i kalenderen straks efter du har bestilt og bekræftet din reservation. Du er selv ansvarlig for at kontrollere at datoen er noteret korrekt i kalenderen.


3. Betal depositum + leje

Senest 14 dage før lejeperioden indbetales depositum + leje til kontonummer: 1551-4777303414 (Danske Bank) - Du bedes angive fulde navn samt husnummer sammen med din indbetaling. Såfremt pengene ikke indbetales rettidigt, forbeholder vi os retten til at slette din reservation. Fælleshuset/overnatningsrummet vil i så fald fremstå som ledigt igen, med mulighed for andre beboere at foretage reservation heraf. OBS! Der vil IKKE blive fremsendt påmindelse om indbetaling af depositum + leje, det er således dit ansvar at betalingen falder rettidigt.


Din indbetaling anses som en accept af udlejningsproceduren og vilkår for udlejning der fremgår af denne side, og træder i stedet for din underskrift på lejekontrakten.


4. lejekontrakt fremsendes + nøgle afleveres til dig

Når din indbetaling er modtaget, fremsendes en lejekontrakt til dig. Praktiske informationer vedr. udlejningen forefindes på hjemmesiden hér. Bemærk at du først har brugsret til fælleshuset/overnatningsrummet i den pågældende lejeperiode, når du har modtaget din lejekontrakt. Nøglen bliver afleveret i din postkasse senest kl. 10.00 på dagen for lejeperiodens påbegyndelse.


5. Nøgle afleveres igen

Nøgleaflevering foregår til Hilmar (59C) tlf. +45 25 79 09 32 efter forudgående aftale, dog senest ved lejeperiodens udløb.


6.  Depositum tilbagebetales

Depositum tilbagebetales på den i pkt 2 opgivne bankkonto hurtigst muligt, dog senest en måned efter lejeperiodens udløb, og kun såfremt huset er tilfredsstillende rengjort.


Du skal altså være opmærksom på at:

 • du først får din lejekontrakt når din betaling er modtaget.
 • du mister dit dpositum, hvis du aflyser din reservation senere end 14 dage før lejeperioden.
 • at vi har brug for minimum 3 dages varsel hvis du ønsker at leje huset, dog foretrækkes det at du henvender dig i god tid (senest 14 dage før).
 • Ønsker du at leje huset med 3-14 dages varsel, skal pengene indbetales med det samme.

 

Se øvrige vilkår for udlejning under vilkår

Kontakt

 

Adresse

Tubberupvænge 29, 2730 Herlev

 

E-mail

booking@faelleshuset.dk